Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż
:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń” z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Włoskiej 24, reprezentowany przez Panią Izabelę Szeliga – Dyrektora DPS „Przyjaźń”;

2) Inspektorem ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” jest Pani Barbara Wieczorek, dane kontaktowe IOD: Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń”, Tarnowskie Góry, ul. Włoska 24,
Tel. 32 285 58 98 wew. 116

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” wynikających z obowiązujących przepisów.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zamieszczono w tabeli:

http://bip.przyjazn.domypomocy.pl/wpisy_pliki/1527245166_Klauzula%20informacyjna.pdf