Prośba o oddanie 1 % na Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń”

1% w prosty sposób mogą przekazać również emeryci i renciści poprzez przesłanie lub wydrukowanie i złożenie w Urzędzie Skarbowym poniższego druku:

Dodaj komentarz