Przeglądy artystyczne

Przegląd artystyczny w DPS „Kombatant” w Bytomiu oraz w Lublińcu ten drugi szczęśliwy bo Nasz zespół „Młodzi Duchem” zajął I miejsce Gratulujemy!!!!

Dodaj komentarz