Spartakiada „Ruch to zdrowie”

27 września Stowarzyszenie na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń’ zorganizowało zawody sportowe w DPS „Przyjaźń”, w których uczestniczyły dzieci z Szkoły Podstawowej nr15,młodzież z Salezjańskich WTZ,Seniorzy klubu „Pogodna Jesień”,Mieszkanki DPS Sióstr Boromeuszek i Dziennego Domu z ulicy Bytomskiej oraz Mieszkańcy DPS „Przyjaźń”.
Zawody rozpoczęły się od przeprowadzenia rozgrzewki przez trenera personalnego z Strefy Ruchu z Tarnowskich Gór.Następnie uczestnicy rozpoczęli udział w konkurencjach sportowych indywidualnych i zespołowych.Każda drużyna została nagrodzona pucharem oraz dyplomem, a każdy zawodnik otrzymał drobny upominek.
„Projekt odpowiada na potrzebę integracji środowiska lokalnego oraz osób niepełnosprawnych, potrzebę zwrócenia uwagi na aktywny i zdrowy tryb życia.Celem była popularyzacja aktywności fizycznej i rekreacji ruchowej osób niepełnosprawnych, integracja ze społeczeństwem oraz zaspokojenie potrzeb ruchu niezbędnego dla zdrowia.”Cele zostały osiągnięte,
Dziękujemy również uczniom i wychowawcom z Tarnogórskiego Ekonomika za opiekę nad przebiegiem zawodów.
Warto podkreślić iż wydarzenie to zostało współfinasowane przez Urząd Miasta Tarnowskie Góry.

Dodaj komentarz