Prezentacja Domu

SONY DSC

Misja domu

Pomaganie poprzez stwarzanie warunków uwalniających tendencje rozwojowe i zdolności do korzystania z własnych zasobów.
Zachęcanie wspomaganego Mieszkańca do dalszego działania.

Stworzenie miejsca do godnego życia dla osób, których stan psychofizyczny nie pozwala na samodzielne egzystowanie w środowisku.

Takie działanie, aby niepełnosprawność i choroba Mieszkańca nie była przyczyna jego wyobcowania ze środowiska i pozbawienia możliwości korzystania z powszechnie dostępnych usług.

Nasz oferta

Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń” ulokowany jest w samym centrum osiedla mieszkaniowego „Przyjaźń”a swoją architekturą nie odbiega od otaczających go budynków. Lokalizacja ta nie jest przypadkowa. Chciano w ten sposób wyrazić wolę integracji ludzi niepełnosprawnych z mieszkańcami osiedla. Mieszkańcy naszego Domu nie przebywają w zamknięciu, Dom ma charakter otwarty. Jako obiekt przeznaczony dla osób niepełnosprawnych nie posiada barier architektonicznych.


Dom składa się z trzech części: część mieszkalna B i C to dwupiętrowe bloki z pokojami Mieszkańców, dyżurkami opiekunów, pomieszczeniami administracyjnymi, pokojami socjalnymi, pokojami gościnnymi, salą rehabilitacyjną. Segment A to część główna. Tam znajduje się kaplica, stołówka, gabinet lekarski oraz zabiegowy, pomieszczenia do terapii zajęciowej, biblioteka oraz Klub Mieszkańca.

SONY DSCSONY DSC

Pokoje Mieszkańców są jednoosobowe oraz dwuosobowe, w których mogą mieszkać razem również małżeństwa. Każdy pokój posiada własną łazienkę oraz balkon. Mieszkańcy w pokojach mogą korzystać ze swoich mebli zabranych ze sobą z poprzedniego miejsca zamieszkania, jak również według własnego gustu mogą swój pokój zagospodarować.

W naszym Domu oprócz całodobowej opieki oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających prowadzona jest praca terapeutyczna, której głównym celem jest aktywizacja Mieszkańców. Aktywność ludzi o srebrnych skroniach przedłuża Ich życie, dodaje sił do walki z chorobą pozwala zachować optymizm i wiarę w przyszłość oraz umożliwia prowadzenie twórczego, harmonijnego życia.  Metody i formy pracy dostosowane są do aktualnego stanu zdrowa Mieszkańca. W ramach terapii prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe, które nie tylko poprawiają ogólną sprawność, ale także niwelują nudę, bezczynność oraz jednostajny tryb życia.

Pracę terapeutyczną w naszym Domu prowadzą wykwalifikowani pracownicy: instruktorzy terapii zajęciowej, instruktor ds. kulturalno – oświatowych.
Instruktorzy terapii zajęciowej proponują wiele ciekawych i atrakcyjnych zajęć dla mieszkańców.

Spośród nich największą popularnością cieszą się :

  • letnie spotkania w ogrodzie Domu (wspólne śpiewanie piosenek i pieśni, spacery, gry i zabawy rekreacyjne oraz pikniki w ogrodzie domu jak i wyjazdowe)

  • wspólne oglądanie programów telewizyjnych i filmów.

  • Terapia kulinarna

O życie kulturalne Mieszkańców Domu dba pracownik ds. kulturalno-oświatowych. Organizuje naszym Mieszkańcom wycieczki, spacery, pikniki wyjścia na koncerty do kina i teatru. Inicjuje różne formy życia świetlicowego i towarzyskiego, zabawy taneczne, wieczorki, spotkania z ciekawymi ludźmi dbając o to by nie zabrakło w naszym Domu atrakcji.

Od kilku lat w naszym Dom działa grupa wsparcia dla osób z problemem uzależnienia. Spotkania prowadzą specjaliści  oraz psycholog zatrudniony w naszym Domu, a służą one wymianie informacji, poprawie samopoczucia, minimalizowaniu poczucia osamotnienia, podnoszeniu poczucia własnej wartości, korygowaniu problemów.

Mieszkańcy mogą również korzystać z bogatego księgozbioru domowej biblioteki, gdzie można nie tylko wymienić lekturę bądź czasopisma, ale także porozmawiać na temat przeczytanej książki i prasy.


W zespole wokalnym „Młodzi duchem” Mieszkańcy rozwijają pasje muzyczne. Swój talent i umiejętności prezentują podczas przeglądów, konkursów oraz spotkań integracyjnych. Dbają również o oprawę mszy św. w kaplicy.

Dom zapewnia mieszkańcom całodzienne wyżywienie, z uwzględnieniem indywidualnych diet, zaleconych przez lekarza. Wszystkie posiłki przygotowujemy we własnej kuchni.. Mieszkańcom, których stan zdrowia tego wymaga, posiłki  dostarczane są do pokoju i osoby te są karmione.

 Na terenie Domu znajduje się kaplica, w której codziennie odprawiana jest Msza Święta.  oraz inne okolicznościowe nabożeństwa. Ponadto, mieszkańcy uczestniczą w organizowanych pielgrzymkach, spotkaniach z okazji Dnia Chorego, spotkaniach z poezją i piosenką religijną. W razie wewnętrznej potrzeby, każdy może zwrócić się z prośbą  do kapelana o rozmowę sam na sam.

Zapewniamy opiekę wykwalifikowanego personelu. Opiekę lekarską sprawuje lekarz rodzinny, którego wizyty odbywają się dwa razy w tygodniu oraz każdorazowo na wezwanie. Na porady do pozostałych lekarzy specjalistów mieszkańcy są dowożeni samochodami Domu.

SONY DSC

Dom posiada pokój gościnny dla osób odwiedzających mieszkańców.

Staramy się, aby nasi mieszkańcy jak najdłużej zachowali sprawność, aktywnie spędzali czas wolny. Posiadamy nowoczesną bazę rehabilitacyjną. Fachowy personel usprawnia i aktywizuje mieszkańców na zlecenie lekarza. Zachęcamy do udziału w terapii zajęciowej i imprezach kulturalno-oświatowych. W pracowniach terapii zajęciowej mieszkańcy mają możliwość spędzenia wolnego czasu i realizacji potrzeb intelektualnych i kulturalnych. W sezonie organizujemy wycieczki turystyczne.

SONY DSCSONY DSC