GRANT "ŚLĄSKIE KSDRY DPS vs. COVID-19"

Flaga UE, Polski, woj. śląskiego, funduszy EU

Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach realizuje projekt grantowy pn. „Śląskie kadry DPS vs. COVID-19”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Projekt ma na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także pracujących w DPS, tj. osób zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

Na ten cel Powiat Tarnogórski – Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach pozyskał kwotę 449 600,00 zł na wypłatę dodatków do wynagrodzeń osób pracujących bezpośrednio z mieszkańcami i zatrudnienie 1 nowego pracownika.

Grant przewiduje wypłatę dodatków do wynagrodzeń za okres 4 miesięcy – od sierpnia do listopada 2020 r.

Więcej informacji

 

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej Przyjaźń
42-612 Tarnowskie Góry
ul. Włoska 24

e-mail: dpsprzyjazn@tarnogorski.pl

tel.32 285-58-98
faks 32 285 58 98 wew. 109

Deklaracja dostępności

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl