Terapia i rozrywki

W naszym Domu oprócz całodobowej opieki oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających prowadzona jest praca terapeutyczna, której głównym celem jest aktywizacja Mieszkańców. Aktywność ludzi o srebrnych skroniach przedłuża Ich życie, dodaje sił do walki z chorobą pozwala zachować optymizm i wiarę w przyszłość oraz umożliwia prowadzenie twórczego, harmonijnego życia.  Metody i formy pracy dostosowane są do aktualnego stanu zdrowa Mieszkańca. W ramach terapii prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe, które nie tylko poprawiają ogólną sprawność, ale także niwelują nudę, bezczynność oraz jednostajny tryb życia.

Pracę terapeutyczną w naszym Domu prowadzą wykwalifikowani pracownicy: instruktorzy terapii zajęciowej, instruktor ds. kulturalno – oświatowych.
Instruktorzy terapii zajęciowej proponują wiele ciekawych i atrakcyjnych zajęć dla mieszkańców.

Spośród nich największą popularnością cieszą się :

1. letnie spotkania w ogrodzie Domu (wspólne śpiewanie piosenek i pieśni, spacery, gry i zabawy rekreacyjne oraz pikniki w ogrodzie domu jak i wyjazdowe)

2. wspólne oglądanie programów telewizyjnych i filmów.

3. Terapia kulinarna

O życie kulturalne Mieszkańców Domu dba pracownik ds. kulturalno-oświatowych. Organizuje naszym Mieszkańcom wycieczki, spacery, pikniki wyjścia na koncerty do kina i teatru. Inicjuje różne formy życia świetlicowego i towarzyskiego, zabawy taneczne, wieczorki, spotkania z ciekawymi ludźmi dbając o to by nie zabrakło w naszym Domu atrakcji.

Od kilku lat w naszym Dom działa grupa wsparcia dla osób z problemem uzależnienia. Spotkania prowadzą specjaliści  oraz psycholog zatrudniony w naszym Domu, a służą one wymianie informacji, poprawie samopoczucia, minimalizowaniu poczucia osamotnienia, podnoszeniu poczucia własnej wartości, korygowaniu problemów.

Mieszkańcy mogą również korzystać z bogatego księgozbioru domowej biblioteki, gdzie można nie tylko wymienić lekturę bądź czasopisma, ale także porozmawiać na temat przeczytanej książki i prasy.

W zespole wokalnym „Młodzi duchem” Mieszkańcy rozwijają pasje muzyczne. Swój talent i umiejętności prezentują podczas przeglądów, konkursów oraz spotkań integracyjnych. Dbają również o oprawę mszy św. w kaplicy.

Dom zapewnia mieszkańcom całodzienne wyżywienie, z uwzględnieniem indywidualnych diet, zaleconych przez lekarza. Wszystkie posiłki przygotowujemy we własnej kuchni.. Mieszkańcom, których stan zdrowia tego wymaga, posiłki  dostarczane są do pokoju i osoby te są karmione.

Na terenie Domu znajduje się kaplica, w której codziennie odprawiana jest Msza Święta.  oraz inne okolicznościowe nabożeństwa. Ponadto, mieszkańcy uczestniczą w organizowanych pielgrzymkach, spotkaniach z okazji Dnia Chorego, spotkaniach z poezją i piosenką religijną. W razie wewnętrznej potrzeby, każdy może zwrócić się z prośbą  do kapelana o rozmowę sam na sam.

 

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej Przyjaźń
42-612 Tarnowskie Góry
ul. Włoska 24

e-mail: dpsprzyjazn@tarnogorski.pl

tel.32 285-58-98
faks 32 285 58 98 wew. 109

Deklaracja dostępności

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl