REALIZUJEMY PROJEKT GRANTOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Flaga UE, Polski, funduszy EU

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach realizuje projekt grantowy pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Grant mieści się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Środki w wysokości 8 518,07 zł zostały pozyskane za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia i są przeznaczone dla pielęgniarek, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19 w okresie od 01.05.2020 r. do 31.08.2020 r. pozostały w zatrudnieniu w jednym miejscu pracy oraz na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji.

Więcej informacji

Logo MZ , logo NFZ

 

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej Przyjaźń
42-612 Tarnowskie Góry
ul. Włoska 24

e-mail: dpsprzyjazn@tarnogorski.pl

tel.32 285-58-98
faks 32 285 58 98 wew. 109

Deklaracja dostępności

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl